strona główna    mapa serwisu    kontakt 
System OJP

System Oceny Jakości Pracy jest narzędziem analitycznym pozwalającym na raportowanie danych zebranych z innych systemów lub wprowadzanych ręcznie do systemu, przeliczanie ich wg. zdefiniowanych w systemie reguł i macierzy danych oraz agregowania danych wynikowych w poszczególnych okresach.

Przykładowa parametryzacja systemu pozwala na zaczytywanie i analizowanie następujących danych:

 • Rozpoczęcie pracy
 • Rozpoczęcie realizacji danej operacji na danej maszynie
 • Zakończenie realizacji danej operacji na danej maszynie
 • Ilość wykonanych sztuk dobrych
 • Ilość wykonanych sztuk złych
 • Powód wykonania sztuk złych i dział odpowiedzialny za te braki
 • Rozpoczęcie przestoju maszyny
 • Zakończenie przestoju maszyny
 • Powód przestoju maszyny i dział za ten przestój odpowiedzialny

System w obszarze produkcji dopuszcza wielomaszynowość, zatem możliwe jest rejestrowanie wykonywania kilku operacji przez jednego pracownika w tym samym czasie.

Dzięki wdrożeniu systemu Oceny Jakości Pracy firma może zwiększyć motywację pracowników i analizować ich wydajności na podstawie wprowadzanych do systemu odmeldowań oraz specjalnie zdefiniowanych arkuszy oceny pracownika.

Pracownicy w firmie mogą być oceniani wg. podziału na grupy np.:

 1. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni
  1. Ocena wydajności na podstawie odmeldowań wykonania operacji i przestojów
  2. Ocena na podstawie odmeldowań przyczyn powstania braków
  3. Ocena ogólna na podstawie Arkuszów oceny
 2. Pracownicy pośrednio produkcyjni
  1. Ocena na podstawie odmeldowań przyczyn przestojów, przyczyn powstania braków
  2. Ocena ogólna na podstawie Arkuszów oceny

Ocena wydajności pracowników produkcyjnych (1.1)
Na podstawie analizy odmeldowań wyliczany będzie czas normatywny, uwzględniający wielomaszynowość, potrzebny na wykonanie zarejestrowanej ilości sztuk wyrobu. Czas rzeczywisty będzie odczytywany z odmeldowań w systemie. Na podstawie porównania tych dwóch czasów obliczony zostanie współczynnik wydajności pracownika.
Jeżeli pracownik odmelduje przestój maszyny i będzie to przestój z winy pracownika czas przestoju zostanie dodany do czasu rzeczywistego, a tym samym spadnie wydajność pracownika, jeżeli przestój będzie z winy innego działu (pracownika) czas przestoju zostanie dodany zarówno do czasu rzeczywistego i normatywnego tak aby nie krzywdzić danego pracownika.

Ocena pracowników produkcyjnych na podstawie analizy przyczyn powstania braków (1.2)
Jeżeli pracownik zarejestruje brak a kontroler jakości brak ten przypisze pracownikowi, wówczas na konto pracownika zostanie dopisana informacja o wystąpieniu takiego zdarzenia. Ilość zdarzeń w danym okresie czasu będzie raportowana i na ich podstawie oceniany będzie pracownik.

Ocena pracowników produkcyjnych na podstawie arkuszy oceny(1.3)
Każdy pracownik produkcyjny oceniany będzie również wg. arkusza oceny zdefiniowanego dla pracowników produkcyjnych. Każda miara będzie miała swoją wartość i będzie przyjmować dwa stany TAK i NIE. Na każdy okres obliczeniowy (miesiąc, tydzień, wg. ustaleń klienta) pracownik będzie otrzymywał konkretną ilość punktów. W przypadku gdy miara będzie posiadać wartość TAK konto punktowe pracownika zostaje bez zmian, natomiast gdy miara przyjmie wartość NIE wówczas konto pracownika zostanie pomniejszone o wartość miary.
Na podstawie wartości konta pracownika na koniec okresu obliczeniowego wystawiana będzie ocena pracownikowi.
Przykładowa miara: Czy pracownik ma porządek na stanowisku pracy?

Ocena pracowników nieprodukcyjnych na podstawie analizy przyczyn powstania braków i przyczyn przestojów (2.1)
Jeżeli pracownik zarejestruje brak a kontroler jakości brak ten przypisze innemu pracownikowi / działowi, wówczas na konto tamtego pracownika/działu zostanie dopisana informacja o wystąpieniu takiego zdarzenia. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku analizy przyczyn powstania przestojów. Ilość zdarzeń w danym okresie czasu będzie raportowana i na ich podstawie oceniany będzie pracownik.

Ocena pracowników nieprodukcyjnych na podstawie arkuszy oceny(2.2)
Każdy pracownik nieprodukcyjny oceniany będzie również wg. arkusza oceny zdefiniowanego dla pracowników nieprodukcyjnych. Każda miara będzie miała swoją wartość i będzie przyjmować dwa stany TAK i NIE. Na każdy okres obliczeniowy (miesiąc, tydzień, wg. ustaleń klienta) pracownik będzie otrzymywał konkretną ilość punktów. W przypadku gdy miara będzie posiadać wartość TAK konto punktowe pracownika zostaje bez zmian, natomiast gdy miara przyjmie wartość NIE wówczas konto pracownika zostanie pomniejszone o wartość miary.
Na podstawie wartości konta pracownika na koniec okresu obliczeniowego wystawiana będzie ocena pracownikowi.
Przykładowa miara: Czy pracownik terminowo realizował swoje podstawowe zadania?

Aby umówic się na prezentację lub sesje webex proszę wypełnić poniższy formularz.


Termin prezentacji* :
Nazwisko* :
Imię* :
Tel. kontaktowy* :
Adres e-mail* :
Nazwa firmy* :
Ulica :
Nr domu/mieszkania :
Kod :
Miasto* :Oświadczam,że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla celów marketingowych przez M3.NET R.NIESYT M.UCZNIAK W.WARDAS SPÓŁKA JAWNA zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (dz. u. z 1997 r. nr 133 poz. 883).
powrót   

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij