strona główna    mapa serwisu    kontakt 
w ramach działania 8.2

Tytuł projektu: "Wdrożenie systemu B2B w firmie M3.NET sp. j."

Beneficjent: M3.NET R. Niesyt M.Uczniak W.Wardas spółka jawna

Numer projektu: POIG.08.02.00-24-062/12

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN:  825 500.00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 825 500,00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 0.00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 495 300,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 60.00 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków europejskich: 421 005.00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków europejskich: 85.00 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków Budżetu państwa: 74 295.00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków Budżetu państwa: 15.00 %
Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2013 - 31.12.2013

Krótki opis projektu:
Realizacja projektu obejmuje wykonanie i uruchomienie systemu informatycznego klasy BPM u Wnioskodawcy. Wdrożony system pozwoli na automatyzację procesów biznesowych zachodzących pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami biznesowymi, które w tradycyjnym modelu współpracy angażują bardzo duże zasoby ludzkie i są bardzo czasochłonne. W tradycyjnym modelu panowanie nad przepływem informacji na taką skalę jest bardzo czaso i koszto chłonne. 

Cel ten determinuje zakres rzeczowy projektu oraz harmonogram jego realizacji, które zostały zaplanowane tak by:
- wdrożenie systemu B2B nie zakłóciło pracy wnioskodawcy oraz systemów partnerów, z którymi zostanie on zintegrowany. System zarówno ten, który w firmie już działa jak i wdrażany muszą spełniać warunek niezawodności i ciągłości, bowiem w połączeniu będą one podstawowym źródłem przychodów Spółki.
- zapewnić skalowalność całego systemu, co oznacza zdolność projektowanego systemu B2B do adaptacji nowych technologii informatycznych oraz możliwość przyłączenia kolejnych użytkowników biznesowych.
Wymogi te stanowią główny czynnik decydujący o zaplanowanych kosztach i zakresie działań, a także profilu programistycznym tego projektu. Kluczem do sukcesu projektu jest sprawne przeprowadzenie I etapu projektu, w którym w wyniku przeprowadzenia audytów zostaną wygenerowane szczegółowe specyfikacje techniczne i funkcjonalne dla systemu B2B, na podstawie których zostanie stworzone dedykowane do projektowanej platformy B2B oprogramowanie.

W związku z powyższym realizacja projektu została podzielona na dwa etapy.
 

 

powrót   

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zamknij