Projekt unijny w ramach działania 8.4

Tytuł projektu:

„Szerokopasmowy Inetrnet na obszarze „białych plam" w Ligocie, Zabrzegu i Czechowicach-Dziedzicach"

Beneficjent:

M3.NET R. Niesyt M.Uczniak W.Wardas spółka jawna

Numer projektu:

POIG.08.04.00-24-344/12

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili"

Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN:  2 960 659.20 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 2 407 040,00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 553 619.20 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 1 444 224.00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 60.00 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków europejskich: 1 227 590.40 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków europejsckich: 85.00 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków Budżetu państwa: 216 633.60 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków Budżetu państwa: 15.00 %
Planowany okres realizacji Projektu: 01.07.2013 – 30.06.2015

——————–

Krótki opis projektu:

Centrum wsparcia M3.NET

Wszystkie zgłoszenia są obsługiwane przez niniejszy system, za pomocą którego nasi pracownicy będą się z Państwem komunikować. W celu uzyskania pomocy, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail.

Pomoc zdalna

Pobierz aplikację pozwalającą konsultantowi na dostęp zdalny i podaj mu Twój ID

Pomiar
prędkości łącza

Zmierz prędkość swojego łącza internetowego, w razie problemów
utwórz nowe zgłoszenie z opisem problemu

Looking glass

Sprawdź swoje łącze

W chwili wystąpienia usterki, awarii, prosimy o utworzenie zgłoszenia, aby jak najszybciej rozwiązać problem.

W każdej chwili można sprawdzić status zgłoszenia.