3 stycznia 2018 0 Broadband

Przerwa w dostępie do usług

Obecnie występują przerwy w dostępie do usług w Bielsku Białej w dzielnicy Wapienica oraz w Jaworzu.
Uszkodzony został odcinek linii napowietrznej i oczekujemy na udostępnienie nam infrastruktury przez służby techniczne odpowiedzialne za naprawę słupów energetycznych.