Chcesz być online? Chcesz mieć Internet bez ograniczeń 24/7? Sprawdź naszą ofertę i wybierz odpowiedni dla Ciebie pakiet.

Oferujemy telewizję światłowodową, dostępną w 3 atrakcyjnych pakietach cenowych, o każdej porze dnia i nocy.

Chcesz mieć nieustanny kontakt z rodziną, znajomymi? Wybierz naszą usługę telefoniczną.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze nadchodzące zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych.
M3.NET  Sp. z o.o. S.K. - w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa, Państwa reprezentantów, właścicieli  lub pracowników.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest M3.NET Sp. z o. o. S.K. z siedzibą w Bielsko Biała 43-382, ul.Międzyrzecka 183 (dalej: my).
Możesz kontaktować się z nami listownie na Bielsko Biała 43-382, ul.Międzyrzecka 183, mailowo na adres: biuro@m3.net.pl , telefonicznie pod numerem 33 497 00 91, lub z powołanym przez nas inspektorem ochrony danych iod@m3.net.pl
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy, którą zawarliśmy, przeprowadzenia rozliczenia finansowego oraz prowadzenia naszych kampanii reklamowych i innych działań marketingowych.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • zawarta z nami umowa świadczenia usług informatycznych, usługi transmisji danych, usługi dostępu do sieci Internet, telewizji, telefonii, kolokacji oraz innych umów działalności spółki M3.NET,
  • udzielone nam zgody marketingowe,
  • tzw. uzasadniony prawnie interes, który mamy w tym, aby przedstawiać inne nasze oferty lub zapobiegać oszustwom.

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane do celów marketingowych także wtedy, gdy zakończy się obowiązująca umowa.
Podanie nam swoich danych osobowych było dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy.
Twoje dane możemy przekazywać:

  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie wykonywania umowy, w czasie przez który mógłbyś wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.
Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z wyrazami szacunku,
M3.NET Sp. z o.o. S.K.

Centrum wsparcia M3.NET

Wszystkie zgłoszenia są obsługiwane przez niniejszy system, za pomocą którego nasi pracownicy będą się z Państwem komunikować. W celu uzyskania pomocy, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail.

Pomoc zdalna

Pobierz aplikację pozwalającą konsultantowi na dostęp zdalny i podaj mu Twój ID

Pomiar
prędkości łącza

Zmierz prędkość swojego łącza internetowego, w razie problemów
utwórz nowe zgłoszenie z opisem problemu

Looking glass

Sprawdź swoje łącze

W chwili wystąpienia usterki, awarii, prosimy o utworzenie zgłoszenia, aby jak najszybciej rozwiązać problem.

W każdej chwili można sprawdzić status zgłoszenia.