Projekt unijny w ramach działania 8.4 Łódź

Tytuł projektu:

Szerokopasmowy Internet na obszarze miasta Łódź

Beneficjent:

M3.NET R. Niesyt M.Uczniak W.Wardas spółka jawna

Numer projektu:

POIG.08.04.00-10-197/13

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili"

Całkowity koszt realizacji Projektu w PLN: 4 794 540,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 3 898 000,00 PLN
w tym wydatki niekwalifikowalne: 896 540.00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 2 728 600.00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 70.00 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków europejskich: 2 319 310.00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków europejsckich: 85.00 %
Kwota współfinansowania Projektu ze środków Budżetu państwa: 409 290.00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków Budżetu państwa: 15.00 %
Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2014 – 31.12.2015

——————–

Krótki opis projektu:

Centrum wsparcia M3.NET

Wszystkie zgłoszenia są obsługiwane przez niniejszy system, za pomocą którego nasi pracownicy będą się z Państwem komunikować. W celu uzyskania pomocy, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail.

Pomoc zdalna

Pobierz aplikację pozwalającą konsultantowi na dostęp zdalny i podaj mu Twój ID

Pomiar
prędkości łącza

Zmierz prędkość swojego łącza internetowego, w razie problemów
utwórz nowe zgłoszenie z opisem problemu

Looking glass

Sprawdź swoje łącze

W chwili wystąpienia usterki, awarii, prosimy o utworzenie zgłoszenia, aby jak najszybciej rozwiązać problem.

W każdej chwili można sprawdzić status zgłoszenia.